Giun đũa

Giun đũa thường kí sinh ở ruột non người (đặc biệt là trẻ em), gây đau bụng, tắc ruột và tắc ống mật

I. Cấu tạo ngoài

Cơ thể hình đũa, dài khoảng 25cm

+ Con đực: nhỏ, ngắn, đuôi cong

+ Con cái: to, dài

Lớp vỏ cutin bọc ngoài cơ thể giúp:

+ Cơ thể căng tròn

+ Giun đũa không bị tiêu hóa bởi dịch tiêu hóa

II. Cấu tạo trong và di chuyển

1. Cấu tạo trong

Cơ thể hình ống

Thành cơ thể có lớp biểu bì và cơ dọc phát triển

Có khoang cơ thể chưa chính thức:

+ Ống tiêu hóa

+ Ruột sau

+ Hậu môn

+ Tuyến sinh dục: dài cuộc khúc

2. Di chuyển

Do cơ thể chỉ có lớp cơ dọc phát triển nên di chuyển hạn chế

Cơ thể cong và duỗi ra giúp giun đũa chui rúc trong môi trường kí sinh

III. Dinh dưỡng

Giun đũa thường kí sinh ở ruột non người, nhất là ở trẻ em, gây đau bụng, đôi khi gây tắc ruột và tắc ống mật