Kĩ năng viết

Write a paragragh of 60-80 words about how you keep healthy. (Viết đoạn văn từ 60-80 từ về làm cách nào để giữ sức khỏe)

Bài viết mẫu:

 Some people think it is difficult to make their health better while other think keeping healthy is quite easy. Personally, I keep myself healthy with a simple way. Every morning, I wake up early. Then I walk through the park near my house. After having breakfast, I go to school by cycling. In the afternoon. I run to the pool at the park center and swim at there for one hour. In the evening I go to bed at 9 p.m after doing my homework. I think doing exercise can help your health better.

Tạm dịch:

Một số người nghĩ rằng thật khó để làm cho sức khỏe của họ tốt hơn trong khi những người khác nghĩ rằng giữ gìn sức khỏe là khá dễ dàng. Cá nhân mình tôi giữ cho mình khỏe mạnh với một cách đơn giản. Mỗi sáng, tôi thức dậy sớm. Sau đó tôi đi bộ qua công viên gần nhà. Sau khi ăn sáng, tôi đến trường bằng cách đi xe đạp. Vào buổi chiều. Tôi chạy đến hồ bơi ở trung tâm công viên và bơi ở đó trong một giờ. Vào buổi tối, tôi đi ngủ lúc 9 giờ tối sau khi làm bài tập về nhà. Tôi nghĩ rằng tập thể dục có thể giúp sức khỏe của bạn tốt hơn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!