Kĩ năng viết

Đề bài: Write a letter to your friend telling about your volunteer activities this summer. Use these following cues.

 Gợi ý:

- Opening: You are going to the countryside with your classmates to do some volunteer activities this summer.

- Body: tell your friend some activities.

+ teach children English and other subjects.

+ help farmers collect their havest.

+ plant trees along the street.

+ clean the village.

- Closing: Tell about the time and your feeling about it.

Bài viết mẫu:

54 Ngoc Khanh, Ba Dinh, Hanoi

June 15th, 2016,

Dear Lien,

How are you? What are you going to do this summer vacation? Do you want to take part in any volunteer Activities? This summer, I and my classmates are going to the countryside to do some Volunteer activities.

We are going to teach children English and other subjects. Sometimes, we can organize some games for children. It will be funny. We are also going to help farmers collect their harvest. Some of us are going to plant trees along the street and clean the village.

We are going to stay there for two weeks, I think this summer will be interesting and we hope we will do something good for people there.

Love,

Lan

Tạm dịch:

Tạm dịch:

54 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Ngày 15 tháng 6 năm 2016,

Liên thân mến, 

Bạn có khỏe không? Bạn dự định sẽ làm gì vào kỳ nghỉ hè này? Bạn có muốn tham gia bất kỳ hoạt động tình nguyện nào không? Mùa hè này, tớ và các bạn cùng lớp sẽ về nông thôn để thực hiện một số hoạt động tình nguyện.

Chúng tớ sẽ dạy trẻ em tiếng Anh và các môn học khác. Đôi khi, chúng tớ có thể tổ chức một số trò chơi cho trẻ em. Nó sẽ rất vui nhộn. Chúng tớ cũng sẽ giúp nông dân thu hoạch vụ mùa. Một số người trong chúng tớ sẽ trồng cây dọc đường và dọn dẹp ngôi làng.

Chúng tớ sẽ ở đó trong hai tuần, tớ nghĩ mùa hè này sẽ rất thú vị và chúng tớ hy vọng sẽ làm được điều gì đó tốt đẹp cho mọi người ở đó.

Thân mến,

Lan

Luyện bài tập vận dụng tại đây!