Lý thuyết về Quan hệ từ

1. Lý thuyết

- Quan hệ từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả… giữa các bộ phận của câu hay giữa câu với câu trong đoạn văn.

- Khi nói hoặc viết, có những trường hợp bắt buộc phải dùng quan hệ từ. Đó là những trường hợp nếu không có quan hệ từ thì câu sẽ đổi nghĩa hoặc không rõ nghĩa. Bên cạnh đó, cũng có trường hợp không bắt buộc dùng quan hệ từ (dùng cũng được, không dùng cũng được).

- Có một số quan hệ từ được dùng thành cặp.

2. Ví dụ

- Tôi Lan chơi với nhau cũng được 5 năm rồi.

- trời mưa nên chúng tôi phải hoãn bữa tiệc ngoài trời tối nay.

- Nếu tôi đạt giải cao trong kì thi này thì bố sẽ mua cho tôi một chiếc xe đạp.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!