Lý thuyết về Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)

1. Lý thuyết

a. Công dụng của trạng ngữ

Trạng ngữ có những công dụng như sau:

- Xác định hoàn cảnh, điều kiện diễn ra sự việc nêu trong câu, góp phần làm cho nội dung của câu được đầy đủ, chính xác;

- Nối kết các câu, các đoạn với nhau, góp phần làm cho đoạn văn, bài văn được mạch lạc.

b. Tách trạng ngữ thành câu riêng

Trong một số trường hợp, để nhấn mạnh ý, chuyển ý hoặc thể hiện những tình huống, cảm xúc nhất định, người ta có thể tách trạng ngữ, đặc biệt là trạng ngữ đứng cuối câu, thành những câu riêng.

2. Ví dụ

VD 1: Về kì thi sắp tới, tớ nghĩ chúng ta phải ôn thi thật nghiêm túc.

=> Tác dụng: Xác định hoàn cảnh diễn ra sự việc nêu trong câu, góp phần làm cho nội dung của câu được đầy đủ.

VD 2: Người khác bảo bạn sai, chưa chắc bạn đã sai, vì tiêu chuẩn đúng sai khác nhau. Lúc đó bạn chớ ngừng tay, mà cứ tiếp tục làm, dù cho có gặp trắc trở.

=> Tác dụng: Nối kết với ý của câu trên, góp phần làm cho đoạn văn mạch lạc hơn.

VD 3: Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Ðất nóng. Khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa. Các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tôi không? Chắc có, các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào tầm mắt. Tôi đến gần quả bom. Cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình, tôi không sợ nữa. 

=> Tác dụng: Các trạng ngữ được tách thành các câu riêng biệt ở ví dụ trên có tác dụng thể hiện cảm xúc căng thẳng của đồng chí bộ đội trong giây phút phá bom.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!