Lý thuyết về Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

1. Lý thuyết

- Văn biểu cảm là văn bản viết ra nhằm biểu đạt tình cảm, cảm xúc, sự đánh giá của con người đối với thế giới xung quanh và khơi gợi lòng đồng cảm nơi người đọc.

- Văn biểu cảm còn gọi là văn trữ tình; bao gồm các thể loại văn học như thơ trữ tình, ca dao trữ tình, tùy bút…

- Tình cảm trong văn biểu cảm thường là những tình cảm đẹp, thấm nhuần tư tưởng nhân văn (như yêu con người, yêu thiên nhiên, yêu Tổ quốc, ghét những thói tầm thường, độc ác…)

- Ngoài cách biểu cảm trực tiếp như tiếng kêu, lời than, văn biểu cảm còn sử dụng các biện pháp tự sự, miêu tả để khơi gợi tình cảm.

2. Ví dụ

                                                                 Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt,

                                                                 Như mẹ cha ta, như vợ như chồng

                                                                 Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết

                                                                 Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...

                                                                 (Sao chiến thắng – Chế Lan Viên)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!