Môi trường nhiệt đới

1. Khí hậu.

            - Vị trí: Nằm trong khoảng từ vĩ tuyến 5o đến chí tuyến ở cả hai bán cầu.

            - Khí hậu:

           + Nhiệt độ cao quanh năm (nhiệt độ trung bình trên 20oC) và lượng mưa tập trung vào một mùa (từ 500 mm đến 1500mm).

           + Càng về gần hai chí tuyến, thời kì khô hạn càng kéo dài và biên độ nhiệt trong năm càng lớn.

2. Các đặc điểm khác của môi trường.

            - Thay đổi theo mùa:

            + Mùa mưa cây cỏ, chim thú linh hoạt, đây là thời kì mùa lũ của các con sông.

            + Mùa khô: cây cỏ úa vàng, chim thú tìm về các nguồn nước, là thời kì mùa cạn của các con sông.

            - Đất: miền núi đặc trưng với quá trình hình thành đất feralit đỏ vàng: do sự tích tụ ô-xit sắt và nhôm ở gần mặt đất.

            - Thảm thực vật thay đổi theo vĩ độ: Cảnh quan chuyển từ rừng thưa sang đồng cỏ cao (xavan) và cuối cùng là nửa hoang mạc khi càng gần hai chí tuyến .

            - Môi trường nhiệt đới thích hợp cho trồng cây lương thực và cây công nghiệp. Đây là một trong những khu vực đông dân của thế giới .

            - Khó khăn: Đất feralít đỏ vàng của miền nhiệt đới rất dễ bị xói mòn, rửa trôi nếu không được cây cối che phủ và canh tác hợp lí.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!