Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

I. Một số giun đốt thường gặp

Giun đốt đa dạng về loài, lối sống và môi trường sống.

Học tốt sinh học 7 - Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của  ngành Giun đốt

 

 

II. Đặc điểm chung 

Mặc dù ngành giun đốt rất đa dạng, phân bố ở các môi trường với các kiểu lối sống khác nhau, nhưng chúng đều có chung một số đặc điểm:

- Cơ thể phân đốt, có thể xoang.

- Ống tiêu hóa phân hóa

- Bắt đầu có hệ tuần hoàn

- Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ của thành cơ thể

- Hô hấp qua da hay mang

III. Vai trò của giun đốt

Làm thức ăn cho người: rươi, sa sùng, bông thùa…

Làm thức ăn cho động vật khác: giun đất, giun đỏ, giun ít tơ…

Làm cho đất trồng xốp, thoáng: các loại giun đất…

Có hại cho con người và động vật: đỉa...

 

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA

Luyện bài tập vận dụng tại đây!