Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp

1. Một số ngành giun dẹp khác

- Giun dẹp thường kí sinh ở các cơ quan có nhiều chất dinh dưỡng của người và động vật như ruột non, gan, máu. 

+ Ví dụ:

- Sán lá máu kí sinh trong máu người

- Sán bã trầu kí sinh ở ruột lợn

- Sán dây kí sinh ở ruột người và cơ bắp trâu, bò, lợn

- Xâm nhập chủ yếu qua con đường ăn uống (sán lá, sán dây) hay qua da (sán lá máu..)

2. Đặc điểm chung

* Kết luận đặc điểm chung của ngành Giun dẹp:

- Cơ thể dẹp, đối xứng hai bên

- Phân biệt đầu, đuôi, lưng, bụng

- Ruột phân nhánh, chưa có hậu môn

* Giun dẹp kí sinh còn có thêm các đặc điểm:

- Có giác bám, cơ quan sinh sản phát triển

- Ấu trùng phát triển qua các vật chủ trung gian

3. Cách phòng chống giun dẹp kí sinh:

+ Giữ vệ sinh ăn uống: thức ăn phải nấu chín, uống nước sôi để nguội.

+ Giữ vệ sinh môi trường, thức ăn cho vật nuôi

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA

Luyện bài tập vận dụng tại đây!