Một số thân mềm khác

I. Một số đại diện

Ngành thân mềm có số loài rất lớn (khoảng 70 nghìn loài) lại đa dạng và rất phong phú ở vùng nhiệt đới.

Môi trường sống ở biển, sông, suối, ao, hồ và nước lợ, một số sống trên cạn, số nhỏ chuyển sang lối sống chui rúc, đục ruỗng các vỏ gỗ của tàu thuyền

 

 

 

 

II. Một số tập tính ở thân mềm

Hệ thần kinh của thân mềm phát triển và tập trung, hạch não phát triển.

Mực có "hộp sọ" để bảo vệ não (duy nhất ở động vật không xương sống)

→ Thần kinh phát triển là cơ sở cho các giác quan và tập tính phát triển

a. Tập tính đẻ trứng ở ốc sên

Ốc sên đào lỗ để đẻ trứng

→ bảo vệ trứng không bị động vật khác ăn, nhờ nhiệt độ trong đất cho trứng nở

b. Tập tính ở mực

Mực săn mồi bằng 2 cách: đuổi bắt mồi và rình bắt mồi một chỗ

+ Đuổi bắt mồi: mực xác định con mồi, đuổi theo và dùng tua dài bắt lấy con mồi

+ Rình bắt mồi: mực lặn trong rong rêu đợi mồi, dùng tua dài bắt lấy mồi

Khi bị tấn công, mực phun hỏa mù để trốn. Hỏa mù mặc phun ra che mắt động vật khác, còn mực di chuyển ngược lại

 

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA

Luyện bài tập vận dụng tại đây!