Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện

I. NHỆN

Lớp hình nhện đã biết khoảng 36 nghìn loài là các chân khớp ở cạn đầu tiên.

Chúng thích sống nơi hang hốc, rậm rạp và hoạt động chủ yếu về đêm

1. Đặc điểm cấu tạo của nhện

Cơ thể nhện gồm 2 phần chính: phần đầu - ngực và phần bụng

Lý thuyết Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện sinh 7

 

Lý thuyết Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện sinh 7

2. Tập tính

* Tập tính chăng lưới

Quá trình chăng lưới diễn ra như sau:

- Chăng dây tơ khung → Chăng dây tơ phóng xạ → Chăng các sợi tơ vòng → Chờ mồi

- Các loài nhện có các kiểu mạng đa dạng, đặc trưng 

Lớp Hình nhện - Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện - Hoc24

* Tập tính bắt mồi 

Khi con mồi sa lưới → Nhện ngoạm chặt mồi, chích nọc độc → Tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể mồi → Trói chặt mồi rồi treo vào lưới để một thời gian → Nhện hút dịch lỏng ở con mồi.

Cảnh nhện khổng lồ giăng bẫy dơi khắp hành tinh - Khoa học

II. SỰ ĐA DẠNG CỦA LỚP HÌNH NHỆN

1. Một số đại diện

→ Sự đa dạng hình nhện về số lượng loài, lối sống và cấu tạo cơ thể

 

2. Ý nghĩa thực tiễn

Lý thuyết Sinh học 7 Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện (hay, chi  tiết)

Trừ một số đại diện (cái ghẻ, ve bò…)  gây bệnh cho người và động vật còn đa số nhện đều có lợi vì chúng săn bắt sâu bọ có hại, làm thực phẩm…

Biện pháp bảo vệ Hình nhện có lợi:

+ Nuôi để gia tăng số lượng, tạo điều kiện cho phát triển tốt

+ Khai thác hợp lí, tránh nguy cơ tuyệt chủng

+ Lai tạo giống mới

Biện pháp tiêu diệt Hình nhện có hại:

+ Dùng thiên địch (bọ rùa)

+ Thuốc hóa học diệt trừ

+ Biện pháp thủ công: bắt và tiêu diệt

 

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA

Luyện bài tập vận dụng tại đây!