Soạn bài Bạn đến chơi nhà siêu ngắn

Trả lời câu 1 (trang 105, SGK Ngữ văn 7, tập 1):

- Bài thơ thuộc thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật.

- Vì bài thơ có 8 câu, mỗi câu có 7 chữ. Có gieo vần ở các câu cuối 1, 2, 4, 6, 8 : nhà – xa – gà – hoa – ta. Có các phép đối ở câu 3 và câu 4, câu 5 và câu 6.

Trả lời câu 2 (trang 105, SGK Ngữ văn 7, tập 1):

a) Theo nội dung câu thứ nhất, đúng ra Nguyễn Khuyến phải tiếp đãi bạn thật chu đáo và tử tế.

b) Tuy nhiên ở 6 câu thơ tiếp thì tác giả lại kể về hoàn cảnh đặc biệt để tạo ra sự đùa vui: Vật chất không có, chỉ có sự chân tình tiếp đãi bạn.

c) Câu thơ thứ 8 và cụm từ “ta với ta” nói lên tình cảm tri âm tri kỉ, không quan trọng vật chất, mâm cao cỗ đầy thì mới có tình cảm.

d) Tình bạn của Nguyễn Khuyến rất chân thật, sâu sắc, đó là tình bạn tri âm tri kỉ.