Soạn bài Chuẩn mực sử dụng từ siêu ngắn

I. SỬ DỤNG TỪ ĐÚNG ÂM, ĐÚNG CHÍNH TẢ

   Các từ dùng sai:

dùi: sai phụ âm đầu ⟹ sửa là vùi.

- tập tẹ: sai vì gần âm ⟹ sửa là bập bẹ.

- khoảng khắc: sai vì gần âm ⟹ sửa là khoảnh khắc.

II. SỬ DỤNG TỪ ĐÚNG NGHĨA

    Các câu sau dùng sai do không hiểu nghĩa của từ:

+ sáng sủa ⟹ thay bằng tươi đẹp.

+ cao cả ⟹ thay bằng sâu sắc.

+ biết ⟹ thay bằng có.

III. SỬ DỤNG TỪ ĐÚNG TÍNH CHẤT NGỮ PHÁP CỦA TỪ

- hào quang ⟹ sửa thành hào nhoáng (bởi hào quang là danh từ không trực tiếp làm vị ngữ như tính từ).

- ăn mặc ⟹ sửa thành cách ăn mặc (động từ không thể sử dụng như danh từ).

- thảm hại ⟹ sửa thành cảnh tượng thảm hại (tính từ thảm hại không thể làm bổ ngữ cho tính từ nhiều).

- sự giả tạo phồn vinh ⟹ thay bằng sự phồn vinh giả tạo (sai về trật tự từ).

IV. SỬ DỤNG TỪ ĐÚNG SẮC THÁI BIỂU CẢM, HỢP PHONG CÁCH

- lãnh đạo ⟹ thay bằng cầm đầu (do lãnh đạo mang sắc thái tôn trọng).

- chú hổ ⟹ thay bằng con hổ, nó.

V. KHÔNG LẠM DỤNG TỪ ĐỊA PHƯƠNG, TỪ HÁN VIỆT

- Trong các tình huống giao tiếp trang trọng và trong các văn bản chuẩn mực thì không nên dùng từ địa phương vì dễ gây khó hiểu cho người vùng khác.

- Không nên lạm dụng từ Hán Việt vì sẽ làm lời ăn tiếng nói thiếu tự nhiên, không phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.