Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt siêu ngắn

Trả lời câu 1 (trang 183, SGK Ngữ văn 7, tập 1):

Trả lời câu 2 (trang 184, SGK Ngữ văn 7, tập 1):

Bảng so sánh:

Trả lời câu 3 (trang 184, SGK Ngữ văn 7, tập 1):

Giải nghĩa các yếu tố Hán Việt đã học.