Soạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình siêu ngắn

Trả lời câu 1 (trang 180, SGK Ngữ văn 7, tập 1): 

Tên tác giả - tác phẩm:

Trả lời câu 2 (trang 180, SGK Ngữ văn 7, tập 1): 

Tên tác phẩm và nội dung:

Trả lời câu 3 (trang 181, SGK Ngữ văn 7, tập 1): 

Tác phẩm và thể thơ:

Trả lời câu 4 (trang 181, SGK Ngữ văn 7, tập 1): 

     Những ý kiến không chính xác:

a) Đã là thơ thì nhất thiết chỉ dùng phương thức biểu cảm.

e) Thơ trữ tình chỉ được dùng lối nói trực tiếp để biểu hiện tình cảm, cảm xúc.

i) Thơ trữ tình phải có một cốt truyện hay một hệ thống nhân vật đa dạng.

k) Thơ trữ tình phải có một hệ thống lập luận chặt chẽ.

Trả lời câu 5 (trang 182, SGK Ngữ văn 7, tập 1): 

a) … có tính chất tập thểtruyền miệng.

b) … lục bát.

c) …: so sánh, ẩn dụ, nhân hóa, điệp từ, điệp ngữ, tiểu đối, nói giảm, câu hỏi tu từ,…