Soạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) siêu ngắn

LUYỆN TẬP:

Trả lời câu 1 (trang 192, SGK Ngữ văn 7, tập 1):

- Nội dung trữ tình: niềm ưu tư canh cánh của tác giả và nỗi lòng lo cho dân, cho nước.

- Hình thức thể hiện: bằng thơ, phương thức biểu hiện gồm kể và tả.

Trả lời câu 2 (trang 192, SGK Ngữ văn 7, tập 1):

So sánh tình huống thể hiện tình yêu quê hương và cách thể hiện tình cảm đó qua hai bài thơ “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” và “Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê”:

Trả lời câu 3 (trang 193, SGK Ngữ văn 7, tập 1):

   So sánh “Đêm đỗ thuyền ở Phong Kiều” với bài “Rằm tháng giêng”:

Trả lời câu 4 (trang 193, SGK Ngữ văn 7, tập 1):

Những câu nói đúng về thể tùy bút là:

b) Tùy bút không có nhân vật và có thể không có cốt truyện.

c) Tùy bút sử dụng nhiều phương thức (tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, lập luận) nhưng biểu cảm là phương thức chủ yếu.

e) Tùy bút có những yếu tố gần với tự sự nhưng chủ yếu thuộc loại trữ tình.