Soạn bài Ôn tập văn nghị luận siêu ngắn

1. Đọc lại các bài văn nghị luận đã học và điền vào bảng theo mẫu:

2. Tóm tắt những nét đặc sắc nghệ thuật của mỗi bài nghị luận.

3.

a)

b) Sự khác nhau căn bản giữa văn nghị luận và các thể loại tự sự, trữ tình:

c) Những câu tục ngữ ở bài 18, 19 được coi là loại văn bản nghị luận đặc biệt vì mỗi câu tục ngữ là một luận đề súc tích, khái quát một chân lí được đúc kết bởi kinh nghiệm bao đời của nhân dân. Có những câu tục ngữ còn gợi mở các luận điểm.