Soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu siêu ngắn

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA TRẠNG NGỮ

1. Xác định trạng ngữ:

- Dưới bóng tre xanh

- đã từ lâu đời

- đã mấy nghìn năm

- đời đời, kiếp kiếp

- từ nghìn đời nay.

2. Trạng ngữ vừa tìm được bổ sung cho câu những nội dung:

- Dưới bóng tre xanh => trạng ngữ chỉ nơi chốn (rõ về không gian).

- đã từ lâu đời => trạng ngữ chỉ thời gian

- đã mấy nghìn năm => trạng ngữ chỉ thời gian

- đời đời, kiếp kiếp => trạng ngữ chỉ thời gian

- từ nghìn đời nay => trạng ngữ chỉ thời gian

3. Có thể chuyển những trạng ngữ trên sang đầu câu, giữa câu, cuối câu.

II. LUYỆN TẬP

Trả lời câu 1 (trang 39, SGK Ngữ văn 7, tập 2):

a) Mùa xuân, … mùa xuân => chủ ngữ, vị ngữ.

b) Mùa xuân => trạng ngữ

c) mùa xuân => bổ ngữ

d) Mùa xuân! => Câu đặc biệt.

Trả lời câu 2 (trang 40, SGK Ngữ văn 7, tập 2):

Các trạng ngữ:

a)

- Như báo trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết => trạng ngữ cách thức.

- Khi đi qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc … tươi => trạng ngữ chỉ thời gian.

- Trong cái vỏ xanh kia => trạng ngữ địa điểm.

- Dưới ánh nắng => trạng ngữ nơi chốn.

Với khả năng thích ứng…đây => trạng ngữ cách thức.

Trả lời câu 3 (trang 40, SGK Ngữ văn 7, tập 2):

Một số loại trạng ngữ khác mà em biết: trạng ngữ chỉ phương tiện, trạng ngữ chỉ nguyên nhân, mục đích, …

   Ví dụ:

(1) Bằng chất giọng hát thiên phú, anh ấy đã khiến sân khấu trở nên bừng sáng.

=> Bằng chất giọng thiên phú: trạng ngữ chỉ phương tiện.

(2) Để học giỏi môn Toán, chúng ta cần phải chăm chỉ làm bài.

=> Để học giỏi môn Toán: trạng ngữ chỉ mục đích.