Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản hành chính siêu ngắn

I. THẾ NÀO LÀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH?

1. Đọc các văn bản (trang 107, SGK Ngữ văn 7 tập 2)

2. Trả lời câu hỏi:

a) Người ta viết các văn bản thông báo, đề nghị và báo cáo khi:

- Thông báo: truyền đạt thông tin từ cấp trên xuống cấp dưới hoặc thông tin cho công chúng rộng rãi đều biết.

- Đề nghị: đề đạt nguyện vọng lên cấp trên hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

- Báo cáo: chuyển thông tin từ cấp dưới lên cấp trên.

b) Mục đích của mỗi văn bản:

- Thông báo: phổ biến thông tin thường kèm theo hướng dẫn và yêu cầu thực hiện.

- Đề nghị: trình bày nguyện vọng, thường theo lời cảm ơn.

- Báo cáo: tập hợp những công việc đã làm được để cấp trên biết, thường kèm theo số liệu, tỉ số phần trăm,…

c)

- So sánh:

+ Giống nhau: đều có tính khuôn mẫu (viết theo mẫu, ai cũng viết được, từ ngữ giản dị và dễ hiểu).

+ Khác nhau: về mục đích, nội dung và yêu cầu.

- Các văn bản truyện thơ có đặc điểm:

+ Thường có sự sáng tạo của tác giả.

+ Chỉ các nhà thơ, nhà văn mới viết được.

+ Các từ ngữ thường gợi ra liên tưởng, tưởng tượng, cảm xúc.

d) Loại văn bản tương tự: đơn từ, biên bản, hợp đồng,…

3. Đặc điểm của văn bản hành chính: dùng để truyền đạt thông tin, đề đạt nguyện vọng, sơ kết hoặc tổng kết những việc đã làm.

II. LUYỆN TẬP

   Tình huống viết loại văn bản hành chính:

- Trường hợp 1: văn bản thông báo

- Trường hợp 2: văn bản báo cáo

- Trường hợp 4: viết đơn xin nghỉ học

- Trường hợp 5: văn bản để nghị