Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

1. Khái quát tự nhiên.

            Eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăng-ti và khu vực Nam Mĩ. Diện tích : hơn 20,5 triệu km²

a) Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti.

            - Phần lớn nằm trong môi trường nhiệt đới, có gió tín phong đông nam thường xuyên thổi.

            + Eo đất Trung Mĩ: nơi tận cùng của dãy Cóoc đie, thường có động đất, núi lửa.

            + Quần đảo Ăngti: gồm vô số đảo quanh biển Caribê.

            - Khí hậu, Thực vật có sự phân hoá theo hướng Đông – Tây.

b) Khu vực Nam Mĩ.

            - Hệ thống núi trẻ An-đét phía Tây.

            + Cao đồ sộ nhất châu Mĩ, trung bình 3000-5000m, xen kẻ giữa núi là các cao nguyên và thung lũng (cao nguyên An-đét).

            + Thiên nhiên phân hoá phức tạp:

            - Các đồng bằng từ Bắc xuống Nam: A-ma-dôn, La-pla-ta, Pam-pa.

            - Sơn nguyên phía Tây: Bra-xin, Guy-a-na.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!