Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

1. Khái quát tự nhiên (tiết trước).

2. Sự phân hóa tự nhiên.

a) Khí hậu.

            - Có gần đủ các kiểu khí hậu trên thế giới do đặc điểm của vị trí và địa hình khu vực.

            - Khí hậu phân hoá theo chiều từ Bắc -> Nam, từ Đông -> Tây, từ thấp -> cao.

b) Các đặc điểm khác của môi trường tự nhiên.

- Rừng Xích đạo xanh quanh năm: Đồng bằng sông A-ma-zôn.

- Rừng rậm nhiệt đới: Phía Đông eo đất Trung Mĩ và quần đảo ăng-ti, Đồng bằng Ô-ri-nô-cô.

- Rừng thưa – Xavan: Phía Tây eo đất Trung Mĩ và quần đảo ăng-ti, Đồng bằng Ô-ri-nô-cô.

- Thảo nguyên Pampa: Đồng bằng Pam-pa.

- Hoang mạc, bán hoang mạc: Đồng bằng ven biển Tây An-đet và cao nguyên Pa-ta-gô-ni-a

- Tự nhiên thay đổi từ Bắc -> Nam, từ chân -> đỉnh núi: miền núi An-đét.

- Thiên nhiên phong phú và đa dạng cần bảo vệ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!