Tìm hiểu chung về Những câu hát châm biếm

1. Giá trị nội dung

       “Những câu hát châm biếm” đã thể hiện khá tập trung nét đặc sắc của nghệ thuật trào lộng dân gian Việt Nam. Những câu hát châm biếm ấy đã phơi bày các sự việc mâu thuẫn, phê phán thói hư, tật xấu của những hạng người và sự việc đáng cười trong xã hội.

2. Giá trị nghệ thuật

- Thể thơ lục bát.

- Sử dụng hình ảnh so sánh, ẩn dụ, tượng trưng.

- Biện pháp nghệ thuật nói ngược, phóng đại.