Tìm hiểu chung về tác phẩm Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

- Bài thơ được sáng tác khi ông ở xa quê của mình.

- Bài thơ do Tương Như dịch, in trong Thơ Đường, tập II.

b. Bố cục: 2 phần

- Phần 1 (hai câu đầu): Cảnh đêm thanh tĩnh.

- Phần 2 (hai câu tiếp): Cảm nghĩ của tác giả.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Bài thơ thể hiện một cách nhẹ nhàng mà thấm thía tình yêu quê hương của tác giả Lí Bạch khi ông phải sống xa nhà trong đêm trăng thanh tĩnh.

b. Giá trị nghệ thuật

- Thể thơ ngũ ngôn cổ thể

- Ngôn ngữ giản dị mà tinh luyện

- Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa miêu tả và biểu cảm

- Nghệ thuật đối.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!