Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

I – BÓNG TỐI – BÓNG NỬA TỐI

Bóng tối nằm phía sau vật cản và không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới

Bóng nửa tối nằm phía sau vật cản và nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.

(1) – Bóng tối

(2) – Bóng nửa tối

(3) – Được chiếu sáng đầy đủ

II – NHẬT THỰC – NGUYỆT THỰC

Nhật thực toàn phần (hay một phần) quan sát được ở chỗ có bóng tối (hay bóng nửa tối) của Mặt Trăng trên Trái Đất.

Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng

Luyện bài tập vận dụng tại đây!