Kĩ năng viết - Unit 5

Write a paragraph to describe how to make sticky rice, using available suggestions.

-  Put rice in a large pot

- Pour water into the pot, then let it soak for 6 to 24 hours

- Drain the soaked rice and pour it into a steamer basket

- Boil two or three inches of water in a large pot and set the steamer over it

- Make sure the rice doesn't dip down into the water

- Cover and steam for 20 minutes

- Stir the rice so that the top layer is at the bottom of the steamer and vice versa.

- Steam another five minutes

Bài viết mẫu:

It is not so hard to make sticky rice. First, you put rice in a large pot and pour water into that pot, then wait for six to twenty-four minutes. After that, you drain the soaked rice, and pour it into a steamer basket. Next, boil two or three inches of water in a large pot and set the steamer over it. You have to make sure that the rice doesn’t dip down into the water. Then cover the pot, and steam for twenty minutes. After twenty minutes, stir the rice so that the top layer is at the bottom of the steamer and vice versa. Finally, steam another five minutes and it is good for you to enjoy.

Tạm dịch:

Không quá khó để làm xôi. Đầu tiên, bạn cho gạo vào một cái nồi lớn và đổ nước vào nồi, sau đó đợi từ sáu đến hai mươi bốn phút. Sau đó, bạn để ráo nước ngâm gạo, và đổ nó vào một cái rổ hấp. Tiếp theo, đun sôi hai hoặc ba inch nước trong một cái nồi lớn và đặt rổ hấp lên trên nó. Bạn phải chắc chắn rằng gạo không được nhúng xuống nước. Sau đó đậy nắp nồi, và hấp trong hai mươi phút. Sau hai mươi phút, khuấy gạo sao cho lớp trên cùng ở dưới cùng của nồi hấp và ngược lại. Cuối cùng, hấp thêm năm phút nữa và bạn có thể thưởng thức.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!