Kĩ năng viết - Unit 7

Write a paragraph about traffic accident in Vietnam using this information.

- Increasing a lot in recent years

- 10,000 people died of traffic accident in 2008, more than ones died of cancer

- Poor infrastructure: roads

- Driving after drinking alcohol

- Not wearing helmets

- Punish traffic violators

- Encourage people to obey traffic rules

- Limit the speed on the road

Bài viết mẫu:

 Traffic accident is one of the most serious problems which is increasing a lot in recent years. In 2008, there were 10.000 people died of traffic accidents, this figure is even larger than the number of people died of cancer. There are many causes for traffic accident. The first one is the infrastructure. The roads are so poor because they have suffered from the increasing number of vehicles. The second reason is the awareness of people. It is easy for them to cause accidents if they drive after drinking alcohol or without wearing helmets. In order to prevent increasing of traffic accidents, traffic violators should be punished, and there should be a speed limit on the roads. Furthermore, people should obey traffic rules seriously. Those are the easiest and most sustainable ways to prevent traffic accidents.

Tạm dịch:

Tai nạn giao thông là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất đang gia tăng rất nhiều trong những năm gần đây. Năm 2008, đã có 10.000 người chết vì tai nạn giao thông, con số này thậm chí còn lớn hơn số người chết vì ung thư. Có nhiều nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Đầu tiên là cơ sở hạ tầng. Các con đường bị hư hỏng vì chúng đã phải chịu đựng số lượng phương tiện ngày càng tăng. Lý do thứ hai là nhận thức của mọi người. Rất dễ gây ra tai nạn nếu họ lái xe sau khi uống rượu hoặc không đội mũ bảo hiểm. Để ngăn chặn tai nạn giao thông gia tăng, những người vi phạm giao thông nên bị phạt, và nên có giới hạn tốc độ trên đường. Hơn nữa, mọi người nên tuân thủ nghiêm túc luật lệ giao thông. Đó là những cách dễ nhất và bền vững nhất để ngăn ngừa tai nạn giao thông.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!