Kĩ năng viết - Unit 8

 Write a paragraph about 100 words to describe a film you like.

Bài viết mẫu:

 My favorite movie is cartoon “Tom and Jerry”. It is a series of stories of two  main characters: Tom and Jerry. Tom is a blue white cat. He keeps the house for his owner's family and has a very free life. His job is chasing Jerry day by day. Jerry is a brown mouse. He lives in a cave behind the wall of the house. They hate each other so much, and every day they chase each other and find ways to hurt each other. However, when Tom or Jerry falls into really dangerous situations, they try to save each other. The film is an endless confrontation between Tom and Jerry that makes audiences laugh so much. I love this film because it always makes me laugh a lot.

Tạm dịch:

Bộ phim yêu thích của tôi là phim hoạt hình về Tom và Jerry. Đó là một chuỗi những câu chuyện của hai nhân vật chính: Tom và Jerry. Tom là một con mèo trắng xanh. Nó giữ ngôi nhà cho gia đình chủ  và có một cuộc sống rất tự do. Công việc của nó là đuổi Jerry từng ngày. Jerry là một con chuột nâu. Nó sống trong một cái hang phía sau bức tường của ngôi nhà. Chúng ghét nhau rất nhiều, và mỗi ngày chúng lại rượt đuổi nhau và tìm cách làm hại nhau. Tuy nhiên, khi Tom hoặc Jerry rơi vào tình huống thực sự nguy hiểm, chúng cố gắng cứu nhau. Bộ phim là cuộc đối đầu bất tận giữa Tom và Jerry khiến khán giả cười rất nhiều. Tôi yêu bộ phim này vì nó luôn khiến tôi cười rất nhiều.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!