Luyện bài tập trắc nghiệm MÔN HÓA Lớp 8

Chất - Nguyên tử - Phân tử là chương đầu tiên của chương trình hoá học. Trong chương này các em sẽ được làm quen với những kiến thức cơ bản nên tảng đầu tiên của hóa học như: chất, nguyên tử, phân tử, nguyên tố, đơn chất, hợp chất, công thức hoá học, hoá trị.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Bài tập chương Chất - Nguyên tử - Phân tử có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em ghi nhớ các khái niệm cơ bản về hoá học và phương pháp giải các dạng bài tập về Chất - Nguyên tử - Phân tử.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.