Luyện bài tập trắc nghiệm MÔN HÓA Lớp 8

Chương phản ứng hoá học giới thiệu với các em những lý thuyết cơ bản về phản ứng hóa học, cách viết phương trình hóa học, cách nhận biết phản ứng được xảy ra như thế nào. Ở chương này các em cũng sẽ được làm quen với nhiều dạng bài tập tính toán phong phú hơn.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Bài tập chương phản ứng hoá học giúp các em củng cố lại các lý thuyết đã học và phương pháp giải các bài tập có liên quan phục vụ giải các bài trên lớp, các kì thi.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.