Luyện bài tập trắc nghiệm MÔN HÓA Lớp 8

Trong chương này các em sẽ được làm quen với một số khái niệm mới trong đó mol là một đại lượng đặc trưng tiêu biểu mà bạn cần nhớ. Các bài tập có đáp án và lời giải sẽ giúp bạn dễ dàng làm quen với các khái niệm cũng như cách tính toán, trình bày bài tập.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Bài tập về mol và tính toán hoá học có đáp án kèm lời giải chi tiết giúp các em ghi nhớ mối liên hệ giữa các đại lượng n, m, M, V từ đó vận dụng giải nhiều dạng bài tập khác như bài tập về tỉ khối, bài tập chất hết chất dư, ...

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.