Phương trình bậc nhất một ẩn gồm các kiến thức mở đầu về phương trình - phần kiến thức quan trọng phục vụ cho chương tiếp theo. Các dạng bài tập được cập nhật đầy đủ bao gồm: phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải, phương trình tích, giải bài toán bằng cách lập phương trình... giúp các em củng cố kiến thức để ôn tập tốt các kì thi.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Hệ thống bài tập về Phương trình bậc nhất một ẩn gồm các chuyên đề từ dễ đến khó có đáp án và lời giải cụ thể giúp các em khắc sâu kiến thức toàn chương và làm được các bài tập từ cơ bản đến nâng cao trong chương này.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.