Các vấn đề về bất phương trình luôn làm nhiều bạn lo lắng? Bài tập về Bất phương trình bậc nhất một ẩn gồm các chuyên đề quan trọng như cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối... giúp các em củng cố kiến thức để hoàn thành tốt các bài kiểm tra giữa kì và cuối kì trên lớp.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Hệ thống bài tập về Bất phương trình bậc nhất một ẩn trên Vungoi.vn gồm các dạng toán được chọn lọc từ cơ bản đến nâng cao giúp các em hiểu rõ bản chất vấn đề và làm tốt bài tập toàn chương.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.