Luyện bài tập trắc nghiệm MÔN HÓA Lớp 8

Oxi là nguyên tố quan trọng trong đời sống hàng ngày và chúng ta sẽ được học kỹ hơn ở chương trình hoá học 10. Trong chương này các em sẽ được tìm hiểu sơ lược về oxi, oxit, một số loại phản ứng, sự cháy.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Bài tập về Oxi - Không khí có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững lý thuyết và rèn luyện các kỹ năng giải bài tập tính toán nhanh, hiệu quả.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.