Luyện bài tập trắc nghiệm MÔN SINH Lớp 8

Bài tập Trao đổi vật chất và năng lượng chọn lọc theo từng chủ đề từ cơ bản đến nâng cao, có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững các quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, vai trò của vitamin và muối khoáng, tiêu chuẩn ăn uống.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Bài tập Trao đổi vật chất và năng lượng chọn lọc theo từng chủ đề từ cơ bản đến nâng cao, có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững các quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, vai trò của vitamin và muối khoáng, tiêu chuẩn ăn uống.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.