Các công thức tính diện tích đa giác và bài tập về Đa giác-Diện tích đa giác được Vungoi biên soạn đầy đủ theo các chuyên đề dưới đây. Các bài tập được chọn lọc từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nhớ sâu kiến thức và làm tốt bài tập.

Chọn các mục dưới đây để luyện tập. Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.

Bài tập về Đa giác - Diện tích đa giác gồm đầu đủ các dạng toán có đáp án và lời giải chi tiết cùng phương pháp giải nhanh giúp các em ôn tập trên lớp và làm các bài kiểm tra giữa kì, kiểm tra cuối kì đạt kết quả cao.

Nếu các em còn chưa nắm chắc lý thuyết xem lại tại đây.