Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 5

ĐỂ LÀM BÀI HIỆU QUẢ

1Ôn tập chắc các kiến thức trong ma trận đề
2Chuẩn bị dụng cụ làm bài
3Tắt các thiết bị cũng như phần thông báo của điện thoại để tập trung
4Căn chỉnh thời gian làm bài hợp lý

Bạn sẽ không được làm bài nếu chưa đăng kí Vip. Đăng kí ngay !

Bạn sẽ không được làm bài nếu chưa đăng nhập.

Đăng nhập ngay !