Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

1. Nền kinh tế của các nước Đông Nam Á phát triển khá nhanh, song chưa vững chắc.

             - Nửa đầu thế kỉ XX, hầu hết các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa, kinh tế lạc hậu, nghèo nàn. Các ngành chủ đạo: sản xuất lương thực, trồng cây công nghiệp, khai khoáng. 

             - Ngày nay, kinh tế phát triển dựa vào sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu, tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào, thu hút được vốn đầu tư nước ngoài…

            - Tăng trưởng kinh tế nhanh, nhiều thời kì cao hơn nhiều mức trung bình thế giới.

            - Song, nền kinh tế châu Á song chưa ổn định, gặp phải các thời kì suy thoái kinh tế: năm 1997 – 1998 cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ Thái Lan, sau đó lan ra các nước trong khu vực và kéo theo sự suy giảm kinh tế của nhiều nước.

             - Sản xuất kinh tế cần quan tâm đến vấn đề môi trường do hiện tượng ô nhiễm môi trường ngày càng phổ biến.

2. Cơ cấu kinh tế đang có những thay đổi.

            - Quá trình công nghiệp hóa làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng:

           + Giảm tỉ trọng nông nghiệp.

           + Tăng tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, trong đó đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

          * Nông nghiệp:

             - Cây lương thực: cây chính là lúa, phân bố ở đồng bằng châu thổ, ven biển

             - Cây công nghiệp nhiệt đới rất đa dạng, giá trị cao, phân bố trên các cao nguyên màu mỡ

            * Công nghiệp:

           - Phổ biến các ngành: luyện kim, chế tạo máy, hóa chất, lọc dầu, thực phẩm…

           - Phân bố: các trung tâm công nghiệp gần biển thuận tiện trao đổi hàng hóa.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!