Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

1. Vị trí địa lí và phạm vi khu vực Đông Á.

- Gồm 2 bộ phận:

+ Đất liền: Trung Quốc, Triều Tiên.

+ Hải đảo: Nhật Bản, Đài Loan và đảo Hải Nam

- Nằm ở phía Đông của châu Á (500B đến 200B), phía đông giáp Thái Bình Dương rộng lớn. Tiếp giáp các vùng biển: Nhật Bản, Hoàng Hải, Hoa Đông, biển Đông.

2. Đặc điểm tự nhiên.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!