Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam

Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam chia làm 3 giai đoạn lớn

1. Giai đoạn Tiền Cambri.

- Cách đây 570 triệu năm

- Đại bộ phận lãnh thổ bị nước biển bao phủ

- Có một số mảng nền cổ

- Sinh vật rất ít và đơn giản

- Điểm nổi bật: Lập nền móng sơ khai của lãnh thổ

2. Giai đoạn Cổ kiến tạo.

- Thời gian: Cách đây ít nhất 65 triệu năm, kéo dài 500 triệu năm.

Phần đất liền là chủ yếu, vận động tạo núi diễn ra liên tiếp.

- Sinh vật chủ yếu: Bò sát, khủng long và cây hạt trần.

- Cuối Trung Sinh ngoại lực chiếm ưu thế -> địa hình bị san bằng

- Đặc điểm nổi bật: phát triển , mở rộng và ổn định lãnh thổ.

3. Giai đoạn Tân kiến tạo.

- Cách đây 25 triệu năm

- Vận động tạo núi Himalia diễn ra mãnh liệt.

- Điểm nổi bật: Nâng cao địa hình, hoàn thiện giới sinh vật.

- Loài người xuất hiện.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!