Lý thuyết về Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

1. Lý thuyết

- Dấu ngoặc đơn dùng để đánh dấu phần chú thích (giải thích, thuyết minh, bổ sung thêm).

- Dấu hai chấm dùng để:

+ Đánh dấu (báo trước) phần giải thích, thuyết minh cho một phần trước đó.

+ Đánh dấu (báo trước) lời dẫn trực tiếp (dùng với dấu ngoặc kép) hay lời đối thoại (dùng với dấu gạch ngang)

2. Ví dụ

- Dấu ngoặc đơn:

Lan (lớp trưởng lớp tôi) đã giành giải nhất trong kì thi này.

=> Phần trong dấu ngoặc đơn bổ sung thêm thông tin cho chủ ngữ Lan.

- Dấu hai chấm:

Mẹ tôi âu yếm hỏi:

- Hôm nay làm bài thi có tốt không con?

Tôi vui sướng trả lời:

- Con làm bài tốt lắm mẹ ạ! Chắc chắn con sẽ được giấy khen trong năm học này!

=> Dấu hai chấm trong ví dụ trên dùng đánh dấu lời đối thoại của các nhân vật.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!