Lý thuyết về Dấu ngoặc kép

1. Lý thuyết

- Dấu ngoặc kép dùng để:

+ Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp.

+ Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt hay có hàm ý mỉa mai.

+ Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san được dẫn.

2. Ví dụ

- Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp:

Bác Hồ đã từng nói: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”.

- Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt hay có hàm ý mỉa mai:

Long, cậu bạn “thần đồng” của lớp tôi lại tiếp tục giành giải quán quân trong kì thi thành phố lần này!

- Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san được dẫn:

“Mắt biếc”, “Tôi là Bê tô”, “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” là ba truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!