Lý thuyết về Tình thái từ

1. Lý thuyết

- Khái niệm: Tình thái từ là những từ được thêm vào câu để cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và để biểu thị các sắc thái tình cảm của người nói.

- Phân loại:

+ Tình thái từ nghi vấn: à, ư, hả, hử, chứ, chăng…

+ Tình thái từ cầu khiến: đi, nào, với…

+ Tình thái từ cảm thán: thay, sao…

+ Tình thái từ biểu thị sắc thái tình cảm: ạ, nhé, cơ mà…

- Cách sử dụng: Khi nói, khi viết cần chú ý sử dụng tình thái từ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp (quan hệ tuổi tác, thứ bậc xã hội, tình cảm…).

2. Ví dụ

- Tình thái từ nghi vấn: Cuối tuần này chúng mình sẽ đi xem phim chứ?

- Tình thái từ cầu khiến: Bạn lấy hộ mình cái bút kia với!

- Tình thái từ cảm thán: Ôi, bông hoa này mới đẹp làm sao!

- Tình thái từ biểu thị sắc thái tình cảm: Đã bảo đường này đi mới đúng !

Luyện bài tập vận dụng tại đây!