Lý thuyết về Từ tượng hình, từ tượng thanh

1. Lý thuyết

- Từ tượng hình: là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật.

- Từ tượng thanh là từ mô tả âm thanh của tự nhiên, của con người.

=> Từ tượng hình, từ tượng thanh gợi được hình ảnh, âm thanh cụ thể, sinh động, có giá trị biểu cảm cao; thường được dùng trong văn miêu tra và tự sự.

2. Ví dụ

- Từ tượng hình: lênh khênh, khúc khuỷu, ục ịch, lù đù, lạch bạch…

- Từ tượng thanh: róc rách, khúc khích, tí tách, vi vu, ríu rít…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!