Lý thuyết về Văn bản thông báo

1. Lý thuyết

- Thông báo là loại văn bản truyền đạt những thông tin cụ thể từ phía cơ quan, đoàn thể, người tổ chức cho những người dưới quyền, thành viên đoàn thể hoặc những ai quan tâm nội dung thông báo được biết để thực hiện hay tham gia.

- Văn bản thông báo phải cho biết rõ ai thông báo, thông báo cho ai, nội dung công việc, quy định, thời gian, địa điểm,… cụ thể, chính xác.

- Văn bản thông báo phải tuân thủ thể thức hành chính, có ghi tên cơ quan, số công văn, quốc hiệu và tiêu ngữ, tên văn bản, ngày tháng, người nhận, người thông báo, chức vụ người thông báo thì mới có hiệu lực.

2. Ví dụ

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS NAM TỪ LIÊM

Số: …../TB-THCSNTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 

Nam Từ Liêm, ngày 02 tháng 07 năm 2018

  

 THÔNG BÁO

 Trường THCS Nam Từ Liêm thông báo tới phụ huynh học sinh có con trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2018-2019:

1. Nhập học

Thời gian:- Ngày 10/7/2018 (Đối với diện tuyển thẳng)

               -  Ngày 11,12/07/2018 (Đối với diện xét tuyển)

               - Ngày 13,14/07/2018 (Đối với diện xét tuyển nếu còn chỉ tiêu)

           (Sáng từ 7h30’ đến 11h30’, Chiều từ 14h00’ đến 17h00’)

 

Địa điểm: Phòng Truyền thống trường THCS Nam Từ Liêm

Hồ sơ gồm:

      + Đơn xin nhập học (Theo mẫu của trường)

+ Học bạ tiểu học (Bản gốc)

      + Giấy khai sinh (Bản sao, mang theo bản chính để đối chiếu)

      + Sổ hộ khẩu, tạm trú bản sao công chứng

      + Mã học sinh tiểu học

      + 02 ảnh 3x4 (Ghi rõ họ tên, ngày sinh sau ảnh)

      + Bản sao công chứng các giấy tờ ưu tiên, khuyến khích (Nếu có)

2. Các khoản đóng góp trong năm

- Học phí: 2.000.000 đ/tháng x 9 tháng (Bao gồm: Học phí học chính khóa, tăng cường nâng cao, tiếng Anh với người nước ngoài,Toán song ngữ; nước uống; sổ LLĐT, ……)

- Bán trú, Xe tuyến, Đồng phục, Tham quan dã ngoại; Các câu lạc bộ năng khiếu, thể thao: Thu theo thỏa thuận, tự nguyện

- BHYT, BHTT: Thu theo quy định

3. Đăng ký sách giáo khoa, đồng phục: Khi đi nhập học

Phụ huynh mang theo kinh phí để đăng ký đồng phục (đơn đăng ký theo mẫu của trường), sách giáo khoa lớp 6 (Nếu chưa có).

4. Ngày tập trung nhận lớp: 7h30’ ngày 06/08/2018 (Thứ Hai)

Chương trình bao gồm: Chương trình chào học sinh lớp 6, xem biên chế lớp, đo đồng phục,….

5. Việc xếp lớp: Căn cứ theo kết quả xét tuyển và đối tượng tuyển thẳng.

                                                                             BAN TUYỂN SINH

Luyện bài tập vận dụng tại đây!