Các loại mô trong cơ thể | MedicalSharingwithSanandHy

I. KHÁI NIỆM VỀ MÔ

Các tế bào có hình dạng khác nhau như vậy do: các tế bào đảm nhận các chức năng khác nhau mà tế bào phân hóa tạo nên hình dạng và kích thước khác nhau. Sự phân hóa đó diễn ra từ ngay giai đoạn phôi.

Tập hợp các tế bào chuyên hóa, có cấu tạo giống nhau, đảm nhận chức năng nhất định gọi là mô.

Ví dụ: Mô biểu bì, mô liên kết …

II. CÁC LOẠI MÔ

Trong cơ thể có 4 loại mô chính: mô biểu bì, mô liên kết, mô cơ và mô thần kinh

Quan sát hình 20.3a và cho biết lá cây được cấu tạo từ những loại mô nào? -  Giải sách chân trời sáng tạo khoa học tự nhiên 6 - Tech12h

1. Mô biểu bì

Mô biểu bì gồm các tế bào xếp sít nhau phủ ngoài cơ thể hoặc lót trong các cơ quan rỗng như ống tiêu hóa, dạ con, bóng đái...

Có chức năng bảo vệ, hấp thụ và tiết.

 

Một số mô biểu bì ở người

2. Mô liên kết

Mô liên kết gồm: các tế bào liên kết nằm rải rác trong chất nền (như: mô sụn, mô sợi, mô xương, mô mỡ và mô máu)

Có chức năng nâng đỡ, liên kết các cơ quan.

Lý thuyết Mô sinh 8

Ngoài các mô trên, mô liên kết còn gồm mô máu vì mô máu có các tế bào máu nằm rải rác trong chất nền (huyết tương).

Những bệnh ung thư hay gặp ở trẻ nhỏ | VIAM

3. Mô cơ

Mô cơ gồm 3 loại: mô cơ vân, mô cơ tim và mô cơ trơn. Các tế bào cơ đều dài.

Chương 11 - THƯ VIỆN HÌNH ẢNH MÔN SLN & ĐV

 

So sánh các loại mô cơ

Chức năng của mô cơ: co, dãn, tạo nên sự vận động.

4. Mô thần kinh

Mô thần kinh gồm các tế bào thần kinh gọi là noron và các tế bào thần kinh đệm (thần kinh giao).

Nơron gồm có thân chứa nhân, từ thân phát đi nhiều tua ngắn phân nhánh gọi là sợi nhánh và một tua dài là sợi trục. Diện tiếp xúc giữa đầu mút của sợi trục ở nơron này với nơron kế tiếp gọi là xinap.

Chức năng của mô thần kinh là tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin và điều hòa hoạt động các cơ quan đảm bảo sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan và sự thích ứng với môi trường.

 

HỆ THỐNG SƠ ĐỒ HÓA

Luyện bài tập vận dụng tại đây!