Ngữ âm - Ngữ điệu trong câu cảm thán

Trong các câu cảm thán, ngữ điệu của câu thường đi xuống. Cảm xúc của người nói đóng vai trò quan trọng trong việc phát âm chính xác những câu này. Chúng ta hãy luyện tập với những câu cảm thán sau:

Ví dụ:  

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!