Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu siêu ngắn

I/ NHẬN XÉT CHUNG

Trả lời câu 1 (SGK, trang 111, Ngữ Văn 8, tập 2)

Có thể thay đổi theo những cách sau:

- Cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ.

- Cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất.

- Gõ đầu roi xuống đất, bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, cai lệ thét.

- Bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét.

- Bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét.

- Thét bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất. 

Trả lời câu 2 (SGK, trang 111, Ngữ Văn 8, tập 2)

Để đảm bảo sự liên kết với các câu trước và câu sau.

Trả lời câu 3 (SGK, trang 111, Ngữ Văn 8, tập 2)

NX: Mỗi một trật tự từ sẽ cho một hiệu quả biểu đạt ý khác nhau.

II/ MỘT SỐ TÁC DỤNG CỦA SỰ SẮP XẾP TRẬT TỰ TỪ

Trả lời câu 1 (SGK, trang 111, Ngữ Văn 8, tập 2)

a) Thể hiện thứ tự trước sau của các hành động

b) - Thể hiện thứ bậc cao thấp của các nhân vật (thể hiện thứ tự xuất hiện của các nhân vật)

- Thể hiện các vật tương ứng với các nhân vật đã được nhắc ở trước đó mang theo.

Trả lời câu 2 (SGK, trang 112, Ngữ Văn 8, tập 2)

Trong ba cách chỉ có cách a là tạo được âm hưởng ngân vang, du dương cho câu văn.

Trả lời câu 3 (SGK, trang 112, Ngữ Văn 8, tập 2)

Việc lựa chọn trật tự từ trong câu không làm thay đổi ý nghĩa cơ bản của câu. Nó có tác dụng đem lại cho câu một ý nghĩa bổ sung nào đó.

III/ LUYỆN TẬP

Trả lời câu hỏi phần luyện tập (SGK, trang 112, 113, Ngữ Văn 8, tập 2)

a) Theo thứ tự xuất hiện của các vị anh hùng trong lịch sử

b) - Nhấn mạnh niềm vui trước sự tươi đẹp rạng rỡ của đất nước sau ngày giải phóng

- Tạo vần điệu, âm hưởng kéo dài -> Sự mênh mông của đất nước

c) Tương ứng với trình tự xuất hiện của chúng ở những câu trên