Tìm hiểu chung về tác phẩm Đi đường

1. Tìm hiểu chung

a. Hoàn cảnh sáng tác

- Đi đường là bài thơ được rút ra trong tập thơ Nhật kí trong tù của Bác, sáng tác nhằm ghi lại những lần Bác di chuyển giữa các nhà lao ở Quảng Tây.

b. Thể thơ

- Thất ngôn tứ tuyệt Đường Luật.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Nội dung

- Bài thơ khắc họa chân thực những gian khổ mà người tù gặp phải, đồng thời thể hiện thể hiện chân dung tinh thần người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh, nói lên ý nghĩa triết lí cao cả: từ việc đi đường núi mà hiểu được đường đời: Vượt qua gian lao thử thách sẽ đi được tới thắng lợi vẻ vang.

b. Nghệ thuật

- Kết cấu chặt chẽ.

- Giọng điệu thơ biến đổi linh hoạt.

- Hình ảnh sinh động, giàu ý nghĩa.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!