Tìm hiểu chung về tác phẩm Ông Giuôc-đanh mặc lễ phụcTìm hiểu chung về tác phẩm Ông Giuôc-đanh mặc lễ phục

1. Tìm hiểu chung

a. Hoàn cảnh sáng tác

- Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục trích trong vở kịch 5 hồi Trưởng giả học làm sang và là lớp kịch kết thúc hồi II.

b. Thể loại: kịch

c. Bố cục: 2 phần

- Từ đầu đến “...theo cách thức mặc cho các nhà quý phái”: Ông Giuốc-đanh và phó may

- Còn lại: Ông Giuốc-đanh và 4 chú thợ phụ.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Nội dung

 Văn bản khắc họa tính cách lố lăng của một tên trưởng giả đã dốt nát còn đòi học làm sang, tạo nên tiếng cười cho đọc giả.

b. Nghệ thuật

Sử dụng lời thoại sinh động, chân thực và phù hợp, nghệ thuật tăng cấp khiến cho lớp kịch càng ngày càng hấp dẫn, tính cách nhân vật được khắc họa thành công, rõ nét.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!