Tìm hiểu chung về tác phẩm Tức cảnh Pác Bó

1. Tìm hiểu chung

a. Hoàn cảnh sáng tác

Sau ba mươi năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, tháng 2-1941 Bác Hồ trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng ở trong nước. Khi đó, Bác sống và làm việc trong một điều kiện hết sức gian khổ nhưng Người vẫn vui vẻ lạc quan. Bài thơ Tức cảnh Pác Bó là một trong những tác phẩm Người sáng tác trong thời gian này.

b. Thế thơ

Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Nội dung

- Bài thơ thể hiện tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác trong cuộc sống cách mạng gian khổ.

b. Nghệ thuật

- Giọng thơ trong sáng, sâu sắc, thể hiện sự lạc quan trong hoàn cảnh khó khăn.

- Ngôn từ sử dụng giản dị, đời thường.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!